Gastouderopvang De Batjes ligt in het kleine dorpje Meers. 

Gastouderopvang De Batjes is omringd door het prachtige natuurgebied de Maasvallei. Hier zijn veel dieren te zien en is er genoeg om te ontdekken in de natuur! Bij goed en droog weer zullen wij met de kinderen ook veel buiten te vinden zijn om te spelen, te ontdekken maar ook om te leren. 

Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich op zijn eigen manier en tempo kan ontwikkelen in een huiselijke sfeer. Ieder kind is uniek! In samenwerking met u als ouder wil ik er samen voor zorgen dat de opvang op een fijne manier verloopt. Bij gastouderopvang de Batjes mogen alle kinderen zichzelf zijn en krijgt ook ieder kind de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, dit allen met respect voor elkaar. 


Visie en missie

Missie

Gastouderopvang De Batjes biedt een kleinschalige, huiselijke, professionele opvang met een enthousiaste, creatieve pedagogisch medewerker.

 

Gastouderopvang De Batjes streeft naar een plek waar ieder kind zich thuis voelt. Veiligheid, liefde, optimale zorg en aandacht staan hierbij centraal. Door deze voorwaarden te hanteren kan het kind zichzelf zijn en de wereld om zich heen ontdekken.

 

De uitgangspunten hierbij zijn:

 • Respect
 • Veiligheid
 • Kwaliteit
 • Betrokkenheid
 • Kind staat centraal

Visie

Gastouderopvang De Batjes is een kleinschalige opvang met maximaal vier kinderen tussen de 0-4 jaar. Doordat wij een kleinschalige opvang zijn, hebben wij voor elk kind veel individuele aandacht en kunnen wij inspelen op de behoefte van het kind. Ook bieden wij extra begeleiding bij kinderen die dat nodig hebben. Heeft uw kind een bijvoorbeeld taalachterstand? Dan streven we ernaar om de achterstand zo klein mogelijk te houden door middel van optimale begeleiding.

Bij De Batjes wil ik het kind zich veilig laten voelen zodat het zichzelf kan zijn en zich vrij voelt om te ontwikkelen. De Batjes is een opvang aan huis. Ik vind het dan ook belangrijk om een huiselijke sfeer te creëren zodat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Continuïteit en professionaliteit zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving. De kinderen hebben elke dag een vertrouwd gezicht op de groep doordat er één vaste, professionele pedagogisch medewerker aanwezig is. Daarnaast zijn er soms stagiaires die een heel schooljaar op vaste dagen een vast gezicht voor de groep zijn.

Ik bouw een band op met de kinderen door het kind aandacht te geven, naar hen te luisteren, naar de behoefte van het kind te kijken en hier adequaat op te reageren. Samen een spelletje spelen, even op schoot zitten of juist even gek doen.

Binnen De Batjes leer ik de kinderen van jongs af aan om te gaan met elkaar en hun omgeving. Wij staan open voor elkaar en vinden normen en waarden belangrijk. Hierin heb ik (en eventuele stagiaires) een voorbeeldfunctie.

Ik ben aangesloten bij DoenKids! en werk ik met peuterprojecten van Kleuteruniversiteit. Op deze manier zorgen we voor ontwikkelingsgerichte activiteiten. Daarnaast krijgt ieder kind de ruimte om zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo en om op ontdekkingstocht te gaan.

Voor de kinderen is het belangrijk dat er goed contact is tussen ouders en mij. Als ouders een prettig gevoel hebben over de opvang heeft dit een positieve weerslag op het kind.

Vanaf het begin van de dag laten wij de kinderen zien dat wij er voor ze zijn en ze bij ons terecht kunnen. Actieve overdracht bij het brengen en halen, contact via WhatsApp over hoe het die dag gaat, hulp aanbieden aan ouders wanneer er iets is in de thuissituatie en een tekening maken voor een jarige papa of mama zorgt ervoor dat er samenspel is tussen kind, ouder en mij.

De Batjes streven naar de hoogst haalbare kwaliteit. Hier blijf ik dan ook continu aan werken. Ik ben op de hoogte van de laatste wetgevingen, houd ik de inrichting en invulling van de dag actueel en volg ik cursussen. Op deze manier kan ik als leidster adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de huidige en toekomstige kinderopvang. Stilstand is achteruitgang.

 


Dagindeling

7:00 uur
9:30 uur
10:00 uur
10:30 uur
11:45 uur
12:00 uur
12:30 uur
15:00 uur
15:30 uur
15:45 uur
16:00 uur
17:30 uur

Iedereen komt binnen en gaat lekker spelen
Samen met Annie wandelen
Fruit eten
Een leuke activiteit (Buiten spelen of knutselen)
Lezen we een boekje
Boterham eten
rustige activiteit of naar bed
Vrij spel 
Opruimen
Tussendoortje eten
Gezamelijke activiteit aan tafel
Alle kinderen zijn opgehaald

De tijden zijn enkel richtlijnen. Hebben de kinderen eerder honger of zijn ze nog heerlijk aan het spelen? Dan verschuiven we een beetje met de tijd.

Het programma van baby's loopt hier tussendoor. Ongeveer van 1/1,5 jaar (als de kinderen er aan toe zijn nemen ze deel aan het programma)


Wat brengt u mee van thuis?

Wat moet ik zelf nog meenemen?

 • Luiers 

 • Billendoekjes

 • Flesvoeding

 • Reservekleding 

 • Indien nodig: speciale voeding en/of drank

 • Indien nodig: speentje en/of knuffel


Contact met ouders

Als u uw kind brengt of haalt van/naar de opvang, is er altijd even tijd voor een gesprekje hoe de dag verlopen is en of er eventuele bijzonderheden zijn. Gedurende de dag is het mogelijk om vragen te stellen/contact te houden doormiddel van een berichtje via SMS of WhatsApp. Voor dringende vragen kunt u het beste even bellen.

Elke maand krijgen alle kinderen een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes over de komende maand, belangrijke informatie en belangrijke datums. De nieuwsbrief is ook altijd terug te vinden op de website onder het kopje ‘Voor papa en mama’*.

 

*Deze pagina is beveiligd met een wachtwoord. Alleen ouders die hun kind(eren) bij De Batjes hebben zitten kunnen deze pagina bezoeken.